Skip to main content

Analiza podataka u poslovnoj i inženjerskoj praksi


MEF

O kursu

Kurs obuhvata materijal prvog dela predmeta Analiza podataka u poslovnoj i inženjerskoj praksi koji se realizuje na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija profila Inženjerski menadžment, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • osnovni pojmovi mašinskog učenja,
  • osnovna statistička analiza podataka (analiza raspodele i korelacije podataka) i
  • uvod u programiranje korišćenjem programskog jezika Python.

Cilj kursa je sticanje veština samostalne analize skupova podataka, odnosno analize raspodele i korelacije podataka u skupovima i vizuelizacije. Alati koji se koriste za sticanje i primenu ovih veština su programski jezik Python i desktop softver Weka.

Kurs čini celinu čiji je drugi deo kurs Primena modela mašinskog učenja u poslovnoj i inženjerskoj praksi

Iako se od polaznika kursa očekuje određeni stepen informatičke pismenosti, on nije namenjen programerima, ili učenju programiranja. Za izvođenje se koristi i programski jezik Python, ali je metodologija kursa izabrana i primenjena sa ciljem razumevanja koda od strane polaznika, odnosno višestrukog korišćenja tipskog koda uz njegovo potrebno prilagođavanje, a ne samostalnog programiranja.

Izvođači kursa

  • dr Milan Zdravković, docent
  • dr Ljiljana Radović, redovni profesor
  • dr Dragan Mišić, vanredni profesor
Enroll