Skip to main content

Brza izrada prototipa


MEF

O kursu

Kurs obuhvata materijal predmeta Aditivne tehnologije koji se realizuje na osnovnim akademskim studijama profila Mašinsko inženjerstvo, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • Uvod u aditivne tehnologije,
  • Fotopolimerizacija
  • Taloženje
  • 3D štampa
  • Sjedinjavanje praha
  • Laminiranje
  • Brizganje

Izvođači kursa

  • dr Miroslav Trajanović, redovni profesor
  • dr Jelena Milovanović, docent
Enroll