Skip to main content

Osnovi relacionih baza podataka


MEF

O kursu

Kurs obuhvata materijal predmeta Informacione tehnologije 2 koji se realizuje na prvoj godini osnovnih akademskih studija profila Inženjerski menadžment, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • konceptualni dizajn i njegova realizacija,
  • transformacija konceptualnog dizajna u bazu podataka i
  • uvod u rad sa SQL jezikom.

Cilj kursa je sticanje veština samostalnog dizajna jednostavnih baza podataka i selekcije i manipulacije podacima u njima korišćenjem SQL jezika. Alati koji se koriste za sticanje i primenu ovih veština su MySQL server baze podataka i MySQL Query Browser.

Izvođači kursa

  • dr Milan Zdravković, docent
  • dr Milan Trifunović, docent
Enroll