Skip to main content

3D modeliranje slobodnih formi u softveru Fusion 360


MEF

O kursu

Kurs obuhvata materijal predmeta Računarski podržano geometrijsko modeliranje koji se realizuje na trećoj godini osnovnih akademskih studija profila Mašinsko inženjerstvo, na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predmet kursa su:

  • uvod u površine slobodne forme,
  • tipovi površina slobodnih formi,
  • načini kreiranja slobodnih formi,
  • tehnički elementi namenjeni za kreiranje površina slobodnih formi,
  • transformacija površina slobodne forme iz jednog u drugi tip,
  • optimizacija površina slobodnih formi

Cilj kursa je sticanje veština samostalne izrade modela NURBS površina i modela podeljenih površina i optimizacije modela korišćenjem alata Autodesk Fusion 360.

Izvođači kursa

  • dr Nikola Vitković, docent
  • dr Aleksandar Miltenović, docent
  • dr Miroslav Trajanović, redovni profesor
Enroll